اینترنت اشیا

به راحتی می توان از نام اینترنت اشیا دریافت که هدف این تکنولوژی متصل کردن اشیا به اینترنت است؛ به گونه ای که بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند و از مزیت های دیگر اینترنت استفاده نمایند.

 

اما چرا اینترنت اشیا قصد دارد این کار را انجام دهد یا اصلاً این کار چه سودی برای ما دارد.

این تکنولوژی سعی می کند که بخش زیادی از ابعاد زندگی را بهبود بخشد؛ به طور مثال فرض کنید برای خانه میوه خریده اید اما زمانی که به خانه می روید متوجه می شوید که در خانه میوه داشته اید این اشتباه شما باعث می شود هم هزینه کرده باشید و هم مقداری از میوه ها در طول مدت خراب شوند اما اگر شما یخچال هوشمند داشتید که مقدار اجناس موجود در خودش را به شما گزارش می داد این اشتباه را  نمی کردید و موجب صرفه جویی در وقت و هزینه شما می شد.
البته کاربرد اینترنت اشیا به همین مقدار کم و ساده محدود نمی شود در زیر نمونه های مهمی از آن را اشاره می کنیم.

اینترنت اشیا
 

-حمل و نقل:

به کارگیری اینترنت اشیا در این زمینه سبب پیدایش ماشین های بدون راننده یا ماشین های خودران شده است که کمک می کنند تا آمار تصادفات ناشی از اشتباهات انسانی کاهش یابد. اینترنت اشیا با استفاده از سنسور ها می تواند در آینده سبب امن تر شدن جاده ها شود و همچنین ناوگان های باربری و… را تحت تأثیر قرار دهد.

 

 

-صنعت و تولید :

اینترنت اشیا در کارخانه های تولیدی سبب می شود تا خطاها به سرعت رفع شوند و اشتباهات کاهش یابند؛ زیرا سنسورهای موجود در بخش های مختلف با یکدیگر ارتباط داشته و اگر مشکلی پیش آید در لحظه گزارش می دهند.

 

-مراقبت های درمانی:

تعدادی از مردم برای این که بتوانند گزارشی از رفتار های خود شامل خواب،تمرینات ورزشی و… را در اختیار پزشک قرار دهند دچار دردسر های فراوانی می شوند اما اینترنت اشیا این مشکل را رفع می کند به طور مثال شما می توانید با پوشیدن یک لباس که دارای سنسورهای مورد نظر پزشک می باشد گزارشی از موارد مربوطه را در اختیار پزشک قرار دهید.

 

موارد دیگری نیز برای استفاده از اینترنت اشیا وجود می توان نام برد اما در این جا می خواهیم به آینده این تکنولوژی نگاهی بیندازیم. پیش بینی های انجام شده حکایت از آن دارد که این تکنولوژی تا سال 2020 حدود 34 میلیارد دستگاه را دربرگیرد و تجارت هدف اصلی این تکنولوژی است.